OSNOVANO 1994 (20 godina sa Vama i za Vas)
 • background
 • background
 • background
 • background

Usluge koje pružamo našim klijentima

 • Obračun plata i naknada

  Obračun PLATA i NAKNADA za radnike i saradnike preduzeća i radnji sa formiranjem dokumentacije, elektronskom komunikacijom sa Poreskom upravom i formiranjem papirnih ili elektronskih virmana.
  Saznaj više
 • Online CLOUD Knjigovodstvo

  Vodjenje knjigovodstva na najsavremeniji mogući način. Pristup istoj bazi i klijenta i njegovog knjigovodstva. Najviši nivo kontrole i pristupa informacijama o finansijama, robi i profitu.
  Saznaj više
 • Otvaranje preduzeća i radnji

  Osnivanje preduzeća i radnji sa pripremom kompletne dokumentacije kako za otvaranje tako i nakon otvaranja. Vaše je samo da sledite naše upute.
  Saznaj više
 • Rad sa dokumentima

  Svaki klijent poseduje deo na Cloudu za primanje i slanje dokumenata. Time se gubi potreba da se svaki papir nosi u knjigovodstvo.
  Saznaj više
 • Konsalting

  U svakom trenutku stojimo na raspolaganju klijentima za konsultacije povodom poslovnih procesa, poreza i sličnih pitanja vezanih za njihovo kvalitetno poslovanje u budućnosti.
  Saznaj više

AKCIJE I SPECIJALNE POGODNOSTI

Obuka iz DIGITALNOG RAČUNOVODSTVA - SEPTEMBAR 2018 GODINE

EdukacijaKonačno su se skupili uslovi za započinjanje OBUKE onih koji žele da im računovodstvo bude osnovna delatnost bilo kao radnik ili vlasnik agencije ili šef računovodstva neke veće kompanije. 

Osnovna pitanje su:
 
ZAŠTO BAŠ MI
Odgovor je jednostavan - mi nismo škola već aktivno računovodstveno preduzeće sa 26 godine iskustva na ovom tržištu. Znanje koje vam dajemo je primenjivo već sledećeg dana od polaganja. Sve što budete radili i učili će vam biti potrebno baš u obliku u kome vam ga prezentujemo i teoretski i praktično. Vi to znanje možete iskoristiti za rad u nekoj agenciji, za otvaranje sopstvene agencije ili vodjenje sopstvenog posla koje nije računovodstvo.
 
ŠTA NAS IZDVAJA
Izdvaja na to što pored izučavanja realne struke i obuke za rad u agencijskim uslovima, dobijate i obuku o onome što tek nailazi a to digitalNa era bez papira. Pomenućemo samo neke teme:
1. Šta je digitalni dokument, kako se s njime rukuje i kako se odlaže
2. Kako se digitalni dokument povezuje sa knjigovodstvenim programom gde svaki nalog ili stavka u nalogu imaju vezan dokument
3. Rad sa digitalnim potpisom i vremenskim žigom kao kompletom digitalne overe dokumenta koji priznaje ceo svet
4. Komunikacija sa poverljivim mailovima, korišenje privatnih knjučeva u korespodenciji i sl...
5. Deo rada na više različitih knjigovodstvenih programa gde se radi sa realnom dokumentacijom naših klijenata
6. Rad u grupama od najviše 5 polaznika u interaktivnom radu. 
7. Gosti predavači iz oblasti koje traže specifičnu vrstu stručnog znanja i još dosta toga
 
KAKO SE PRIJAVITI
Početak prijave će biti 17.09.2018 do popune prve dve grupe. Prijava je preko kontakt forme na sajtu www.tefter.rs  Da bi se prijavili dovoljno je da pošaljete sa vaše osnovne podatke sa brojem telefona i mail adresom za dalji kontakt. Nakon toga ćete dobiti poziv na razgovor gde ćemo formirati grupe u odnosu na prethodno znanje.
 
ŠTA DALJE
Nakon razgovora, i definisanja načina plaćanja i dužine obuke, potpisuje se ugovor o međusobnim obavezama. Na osnovu toga, dobijate mogućnost za plaćanje na rate.
 
KOLIKO DUGO TRAJE OBUKA
Osnovna obuka traje tri meseca i radi se vikendom a rad se može produžiti po potrebi do pola meseca ako je neophodno neke oblasti preći ponovo. 
 
CENA OBUKE
Cena kompletne obuke je 420€ u dinarskoj protivvrednosti koji se može platiti u 3 jednake rate po 140€ mesečno s time da je prva pre početka nastave. 
 
Za one koji žele da se bave knjigovodstvom samostalno radi se dodatna obuka o finesama u izradi završnih računa, poreskih prijava i bilansa gde će se raditi i praksa u Februaru 2019. tokom priprema za završni i učestvovanje u realnom radu oko predavanja završnih ili za statističke potrebe ili konačno u zavisnosti šta klijent želi.

Nakon svega ovoga, dobijate pristup Facebook grupi TEFTER SUPPORT gde možete učestvovati u obradi svih aktuelnih tema koje Poreska uprava i slične institucije postave pred nas. Pored toga, pomoćićemo vam kod izbora programa koji vam najviše odgovara i ostvariti najbolje uslove korišćenja jer su svi vlasnici tih programa naši dugogodišnji saradnici. Takodje vam možemo pomoći kad nabavke povoljne opreme, instalacije mreža za više radnih mesta, povezivanje na internet i sl...
 
Ukoliko imate još nekakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju. 

ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA - NOVO*

TEFTER DOO je uveo novu uslugu konsaltinga koja je bolje opisana na stranici; http://www.tefter.rs/usluge.php?r=24. U toj analizi dobijate veliki broj korisnih informacija o svakom privrednom subjektu, njegovo pravo stanje, imovina, sudski sporovi, zaloge i sl. Sve to može pomoći da odlučite da li sa tom firmom treba ili ne treba raditi.

DIGITALNI SERTIFIKAT - Obaveza nabavke do 28.02.2016. godine

Od ove godine završni računi se predaju samo i jedino u ELEKTRONSKOM obliku preko sajta APRa. Da bi ga mogli predati, dokumenta moraju biti potpisana. Ove godine se priznaju samo KVALIFIKOVANI ELKTRONSKI POTPISI kao sredstvo potpisivanja dokumenata. 

Kod predaje završnog računa ne postoji mogućnost da se obaveza potpisa prenese na knjigovodju ili nekog drugog kao kod Poreske Uprave već dokumenta potpisuje samo OVLAŠĆENO LICE koje se kao takvo vodi u APRu. Da bi se to moglo uraditi, svako ovlašćeno lice MORA imati svoj KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS.
 
Kako do njega:
Najlakši način je kod osoba koje imaju Ličnu kartu sa čipom. Dovoljno je otići do stanice milicije i predati zahtev za unošenje pomenutog sertifikata u, već postojeći čip. Ova usluga je besplatna i samim time i najpovoljnija i najbrža.
 
Ukoliko nemate LK sa čipom i ne želite da je menjate, moguće je dobiti sertifikat i u nekom drugom sertifikacionom telu. Ovde ću vam navesti postupak za koji je potrebno najmanje napora daa se dobije. 
To vam je dobijanje sertifikata u PTTu. 
 

Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev i plaća uslugu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
 • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice ili
 • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao fizičkog lica.

Polja za ime i prezime korisnika se popunjavaju korišćenjem latiničnih slova iz srpskog jezika (uključujući slova: Čč Ćć Đđ Šš Žž) pri čemu se samo početna slova imena i prezimena pišu velikim slovima (primer: Žarko Đurašković).

 1. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu:
  Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:

           - Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

           - Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata).

           - Overen "Nalog za uplatu" kao potvrdu o izvršenom plaćanju ili potvrdu o PostFin uplati.

 1. Sertifikaciono telo Pošte, posle prijema navedenih dokumenata, pripremi za korisnika: kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku, CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
   
 2. Uručenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Korisniku se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
Cena sertifikata zavisi od toga na kom mediju se nalazi (USB stik ili Kartica sa čitačem) i od dužine važnosti. Ovde vam dajemo osnovni cenovnik:
 

Tabela 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati (u cenama je sadržan porez)

RB

Vrsta sertifikata

Broj sertifikata

Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ..

1 godine

2 godine

3 godine

4 godine

5 godina

1

Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu

1

3275,00

3450,00

3715,00

4060,00

4495,00

2

Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici i čitač

1

3325,00

3500,00

3765,00

4110,00

4545,00

3

Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici

1

2680,00

2855,00

3120,00

3465,00

3905,00

4

Kvalifikovani elektronski sertifikat (bez medija) *

1

1180,00

1355,00

1620,00

1965,00

2400,00

Ono što moram još da vam napomenem a to je da vam sertifikat treba do 28.02.2016. godine a da se u PTTu čeka od 7 do 10 dana na karticu ili USB.

OPOMENA SVIM TROMESEČNIM PDV OBVEZNICIMA

PDV za mesece Jul, August i Septembar se, za tromesečne obveznike, predaje do 20.10. kao i ranije.

 
PDV za mesece Oktobar, Novembar i Decembar se po novome predaje do 15.01.2016. godine od kad se, za ubuduće, smanjuje vreme predaje PPPDV prijave i plaćanja PDVa sa 20. na 15. u mesecu.
 
Molim sve tromesečne klijente da ovu činjenicu imaju u vidu kod skupljanja i dostavljanja dokumentacije za obračun obaveze PDVa.

Besplatno otvaranje firmi

Prilikom otvaranja preduzeća i radnji, ukoliko odlučite da OSTANETE NAŠI KLIJENTI ZA VOĐENJE KNJIGOVODSTVA u sledećih GODINU DANA, besplatno dobijate:

1. Pripremu dokumentacije za osnivanje (Ugovori ili Odluke, OP obrasci i sl.),

2. Obradu potpisanih dokumenata, stvaranje dosijea i slanje u APR,

3. Nakon osnivanja, pripremu PORESKOG DOSIJEA za Poresku Upravu

 

Sve ove radnje su kompleksne i traže dobro poznavanje zakona, ali i obaveza koje nastaju kod osnivanja.