OSNOVANO 1994 (20 godina sa Vama i za Vas)

ANALIZA POSLOVANJA bilo kog POSLOVNOG SUBJEKTA registrovanog

Koristeći moderne alate za pretragu podataka i ogromno iskustvo analize istih rešili smo da uvedemo uslugu ANALIZE VAŠIH POTENCIJALNIH KLIJENATA radi veće sigurniosti kod ugovaranja poslova. 
Osnovne podatke može svako dobiti ali je bitno kako ih iskoristiti na pravi način, pronaći tendencije kretanja pojedinih elemenata, ukrstiti podatke koji daju posebnu sliku stanja i izvući zaključke iz parametara koji neukom oku nemaju pravo značenje.
Mi radimo tri vrste analize i to:
1. Bazna analiza osnovnih pokazatelja bez dublje analize 
2. Bazna analiza osnovnih pokazatelja sa analizom rejtinga
3. Bazna analiza osnovnih pokazatelja sa analizom i finansijskih pokazatelja

Analiza se od 3 do 10 dana u zavisnosti od dubine same analize. Dobija se u pismenom obliku sa tabelama i grafikonima. 
 
Polja koja su deo analize su:
1. Osnovni registracioni podaci
2. Povezanost sa grafikonom mreže povezanosti
3. Bonitet preduzeća
4. Sudski sporovi
5. Blokade
6. Bilansi (uporedna tabela poslednjih 5 godina)
7. Imovina
8. Zaloge
9. Izvršenja
10. Finansijski lizing
11. Analiza konkurencije
12. Sektorska analiza
13. Lični izveštaji vlasnika po imenu
14. Istorija dogadjanja (promene imena, adrese, zastupnika i sl.)


INDIVIDUALNA Obuka iz Digitalnog Računovodstva - 01.09.2019

EdukacijaINDIVIDUALNA OBUKA onih koji žele da im računovodstvo bude osnovna delatnost bilo kao radnik ili vlasnik agencije ili šef računovodstva neke veće kompanije. 

Osnovna pitanje su:
 
ZAŠTO BAŠ MI
Odgovor je jednostavan - mi nismo škola već aktivno računovodstveno preduzeće sa 26 godine iskustva na ovom tržištu. Znanje koje vam dajemo je primenjivo već sledećeg dana od polaganja. Sve što budete radili i učili će vam biti potrebno baš u obliku u kome vam ga prezentujemo i teoretski i praktično. Vi to znanje možete iskoristiti za rad u nekoj agenciji, za otvaranje sopstvene agencije ili vodjenje sopstvenog posla koje nije računovodstvo.
 
ŠTA NAS IZDVAJA
Izdvaja na to što pored izučavanja realne struke i obuke za rad u agencijskim uslovima, dobijate i obuku o onome što tek nailazi a to digitalNa era bez papira. Pomenućemo samo neke teme:
1. Šta je digitalni dokument, kako se s njime rukuje i kako se odlaže
2. Kako se digitalni dokument povezuje sa knjigovodstvenim programom gde svaki nalog ili stavka u nalogu imaju vezan dokument
3. Rad sa digitalnim potpisom i vremenskim žigom kao kompletom digitalne overe dokumenta koji priznaje ceo svet
4. Deo rada na više različitih knjigovodstvenih programa gde se radi sa realnom dokumentacijom naših klijenata
5. Individualni rad kao vrhunski način predaje i prihvatanja znanja. 
 
KAKO SE PRIJAVITI
Početak prijave će biti 01.09.2019. Prijava je preko kontakt forme na sajtu www.tefter.rs ili direktno na naš mail tefter.ns@gmail.com. Da bi se prijavili dovoljno je da pošaljete sa vaše osnovne podatke sa brojem telefona i mail adresom za dalji kontakt. Nakon toga ćete dobiti poziv na razgovor gde ćemo odrediti prethodni nivo znanja i teme koje vas interesuju da bi oformili ili dopunili svoje znanje.
 
ŠTA DALJE
Nakon razgovora dogovaramo dinamiku časova koji mogu biti radnim danima popodne ili vkendom. Tadi se po dva časa jer je to optimalno vreme za koje se znanje može usvajati bez zamora.
 
KOLIKO DUGO TRAJE OBUKA
Obuka traje dok ne savladate onaj nivo znanja za koji ste se opredelili a koji može biti OPETARER, KNJIGOVODJA ili SAMOSTALNI KNJIGOVODJA. 
 
CENA OBUKE
Cena obuke je 1.200 RSD za dvočas. 
 
Za sve one koji žele da se bave samostalno ovim poslom, omogućujemo nabavku softvera po izboru (od onih na kima se budete obučavali) po najpovoljnijim uslovima.
 
Ukoliko imate još nekakvih pitanja, stojimo vam na raspolaganju. 

ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA - NOVO*

TEFTER DOO je uveo novu uslugu konsaltinga koja je bolje opisana na stranici; http://www.tefter.rs/usluge.php?r=24. U toj analizi dobijate veliki broj korisnih informacija o svakom privrednom subjektu, njegovo pravo stanje, imovina, sudski sporovi, zaloge i sl. Sve to može pomoći da odlučite da li sa tom firmom treba ili ne treba raditi.

DIGITALNI SERTIFIKAT - Obaveza nabavke do 28.02.2016. godine

Od ove godine završni računi se predaju samo i jedino u ELEKTRONSKOM obliku preko sajta APRa. Da bi ga mogli predati, dokumenta moraju biti potpisana. Ove godine se priznaju samo KVALIFIKOVANI ELKTRONSKI POTPISI kao sredstvo potpisivanja dokumenata. 

Kod predaje završnog računa ne postoji mogućnost da se obaveza potpisa prenese na knjigovodju ili nekog drugog kao kod Poreske Uprave već dokumenta potpisuje samo OVLAŠĆENO LICE koje se kao takvo vodi u APRu. Da bi se to moglo uraditi, svako ovlašćeno lice MORA imati svoj KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS.
 
Kako do njega:
Najlakši način je kod osoba koje imaju Ličnu kartu sa čipom. Dovoljno je otići do stanice milicije i predati zahtev za unošenje pomenutog sertifikata u, već postojeći čip. Ova usluga je besplatna i samim time i najpovoljnija i najbrža.
 
Ukoliko nemate LK sa čipom i ne želite da je menjate, moguće je dobiti sertifikat i u nekom drugom sertifikacionom telu. Ovde ću vam navesti postupak za koji je potrebno najmanje napora daa se dobije. 
To vam je dobijanje sertifikata u PTTu. 
 

Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

  1. Korisnik elektronski popunjava, preuzima i štampa Zahtev i plaća uslugu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Popunjava se samo jedan od dva Zahteva:
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice ili
  • Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata bez JMBG za stranca kao fizičkog lica.

Polja za ime i prezime korisnika se popunjavaju korišćenjem latiničnih slova iz srpskog jezika (uključujući slova: Čč Ćć Đđ Šš Žž) pri čemu se samo početna slova imena i prezimena pišu velikim slovima (primer: Žarko Đurašković).

  1. Korisnik dostavlja Sertifikacionom telu Pošte u papirnoj formi na adresu:
    Sertifikaciono telo Pošte, ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, sledeća dokumenta:

           - Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

           - Kvalitetnu fotokopiju identifikacionog dokumenta (prve četiri strane lične karte ili prve dve strane pasoša ako su stari obrasci dokumenata, ili obe strane lične karte ili treće strane pasoša ako su novi obrasci dokumenata).

           - Overen "Nalog za uplatu" kao potvrdu o izvršenom plaćanju ili potvrdu o PostFin uplati.

  1. Sertifikaciono telo Pošte, posle prijema navedenih dokumenata, pripremi za korisnika: kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju (USB token, smart kartica ili smart kartica i čitač), pripadajuću lozinku, CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje i Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
     
  2. Uručenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte (kurir Post Express-a) utvrđuje identitet korisnika i predaje korisniku da svojeručno potpiše dva primerka Ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Jedan primerak potpisanog Ugovora zadržava ovlašćeno lice Sertifikacionog tela Pošte, a korisniku predaje drugi primerak potpisanog Ugovora, kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju i CD sa klijentskim softverom i uputstvom za korišćenje. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je lično preuzeo kvalifikovani elektronski sertifikat na zahtevanom mediju. Korisniku se lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
Cena sertifikata zavisi od toga na kom mediju se nalazi (USB stik ili Kartica sa čitačem) i od dužine važnosti. Ovde vam dajemo osnovni cenovnik:
 

Tabela 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati (u cenama je sadržan porez)

RB

Vrsta sertifikata

Broj sertifikata

Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ..

1 godine

2 godine

3 godine

4 godine

5 godina

1

Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu

1

3275,00

3450,00

3715,00

4060,00

4495,00

2

Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici i čitač

1

3325,00

3500,00

3765,00

4110,00

4545,00

3

Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici

1

2680,00

2855,00

3120,00

3465,00

3905,00

4

Kvalifikovani elektronski sertifikat (bez medija) *

1

1180,00

1355,00

1620,00

1965,00

2400,00

Ono što moram još da vam napomenem a to je da vam sertifikat treba do 28.02.2016. godine a da se u PTTu čeka od 7 do 10 dana na karticu ili USB.

OPOMENA SVIM TROMESEČNIM PDV OBVEZNICIMA

PDV za mesece Jul, August i Septembar se, za tromesečne obveznike, predaje do 20.10. kao i ranije.

 
PDV za mesece Oktobar, Novembar i Decembar se po novome predaje do 15.01.2016. godine od kad se, za ubuduće, smanjuje vreme predaje PPPDV prijave i plaćanja PDVa sa 20. na 15. u mesecu.
 
Molim sve tromesečne klijente da ovu činjenicu imaju u vidu kod skupljanja i dostavljanja dokumentacije za obračun obaveze PDVa.

Besplatno otvaranje firmi

Prilikom otvaranja preduzeća i radnji, ukoliko odlučite da OSTANETE NAŠI KLIJENTI ZA VOĐENJE KNJIGOVODSTVA u sledećih GODINU DANA, besplatno dobijate:

1. Pripremu dokumentacije za osnivanje (Ugovori ili Odluke, OP obrasci i sl.),

2. Obradu potpisanih dokumenata, stvaranje dosijea i slanje u APR,

3. Nakon osnivanja, pripremu PORESKOG DOSIJEA za Poresku Upravu

 

Sve ove radnje su kompleksne i traže dobro poznavanje zakona, ali i obaveza koje nastaju kod osnivanja.

BESPLATNE KONSULTACIJE

Konsultacije

Prateći potrebe klijenata i svih onih koji danas posluju privatno, uvideli smo da je jedna ovakva AKCIJA neophodna.

Naše BESPLATNE KONSULTACIJE su svake srede od 16 do 18 časova. Potrebno je zakazati svoj termin na naše telefone ili mejlom i doći.

Postoje četiri kategorije ljudi koji nam se obraćaju. To su:

1. Oni koji započinju posao

Oni imaju problem jer ne znaju šta ih sve čeka kad osnuju preduzeće. Nisu svesni da sa trenutkom osnivanja kreću i obaveze koje nisu vezane za to da li rade ili ne. Mnogi su se prevarili i uzeli kredite za započinjanje posla i dok je bilo para odatle, firma je postojala, kad je para nestalo, nestalo je i firme. Nisu uspeli da stvore podlogu za zaradu u jako kratkom roku jer su se subvencije kretale oko 1.500€. Za bilo kakav održivi posao, ako niste bivši direktor javnog preduzeća, to je premala suma.

Uzećemo samo jedan primer. Da biste dobili sredstva morate se zaposliti u svom preduzeću. Najmanja plata je oko 24.000 dinara. Na to idu porezi i doprinosi u visini od oko 60%. Kad to pogledamo, samo ova kategorija košta oko 38.400 dinara na mesečnom nivou. Pored toga postoje još neke kategorije kao što su takse, porezi na dobit i sl.

Sve to opterećuje budžet novoosnovane firme.

2. Oni koji imaju problema sa tumačenjm propisa

Svaka ekonomija počiva na velikom broju zakona, propisa i sličnih dokumenata koji regulišu sve ono što država, na osnovu toga što Vam je omogućila da radite, smatra da joj dugujete. U brdu propisa, mnogo je onih koji su nedorečeni i koji se mogu tumačiti na razne načine. Sve to stvara podlogu za greške koje organi države ne praštaju. Možemo reći da naše zakonodavstvo nije edukativno već isključivo restriktivno. Nije im cilj da nauče klijenta kako da na pravi način ispuni svoje obaveze, već kako da ga, ako ih nije ispunio, kazni.

Zbog svega toga, ljudi nam se obraćaju sa raznim rešenjima, opomenama i sl. i traže da nauče kako da protumače šta se tu od njih traži. Najveća prepreka kvalitetnoj kontroli ispravnosti tih dokumenata je užasna administracija koja ponekad sa knjiženjima kasni i mesecima, i godinama. Kad se i proknjiži, često se dešavaju greške koje se sledećih meseci i godina ispravljaju. 

3. Oni koji žele da započnu novi posao ili da unaprede postojeći

Poslovanje, ma koliko mnogi to ne želeli, ima svoja pravila. Ona su vezana za dva bitna faktora. Jedan je Zakonodavstvo, a drugi je Tehnološki procesi. Oba faktora se moraju pratiti ako želimo da nam poslovanje bude u skladu sa drugima. Implementacija novih Zakonskih rešenja i tehnoloških procesa postaje neizbežna.

4. Oni koji su završili posao, ali ih obaveze iz prethodnih vremena sustižu

To su ljudi koji nisu na pravi način zatvorili svoje firme, koji su ostali dužni pojedinim institucijama, a da to nisu znali. Problem sa našim institucijama je taj što Poreska uprava ćuti o dugovanjima dok vaše dugovanje ne postane dovoljno vredno da pokuša da se naplati. To ponekad traje godinama i čak do vremena zastarevanja. Imamo jedan drastičan primer da je čovek "zatvorio" radnju i otišao u Francusku da radi. Posle 7 godina se vratio i ustanovio da mu radnja nije zatvorena na pravi način i da duguje državi skoro 10.000€. Ako mislite da ih nije platio, teško se varate. Ko upadne u ralje države i njenih izvršilaca, ne može se nadati ničem drugom nego da će na kraju ipak platiti svoj dug.

Ljudi koji duguju ne mogu otvoriti firme na svoje ime, uskoro neće moći ni auto da registruju i sl. 

U svim ovim slučajevima ljudima objašnjavamo kako i na koji način da dođu do rezultata na najmanje bolan način. Šta moraju, šta ne moraju, gde postoje presedani i gde postoje prostori koji daju bolji izlaz.