OSNOVANO 1994 (20 godina sa Vama i za Vas)

Digitalni SERTIFIKAT

Kartica

U eri korišćenja elektronike u komunikaciji, došlo je do momenta kad je potrebno da se neki dokument više važnosti ili neka komunikacija visokog rizika, personalizuju. To znači da Vi i u okviru digitalnog dokumenta možete biti sigurni ko vam je i kada poslao taj dokument ili pristupio određenom programu.

Zbog toga je ustanovljen DIGITALNI SERTIFIKAT ili DIGITALNI POTPIS.

Sam sertifikat ili potpis je mali program koji se čuva na digitalnom čipu na kartici ili USB stiku. Taj programčić je programirala firma koja ima pravo da izdaje sertifikate, a kojih u našoj zemlji ima 4 i to su:

1. Halcom group

2. PTT

3. MUP i

4. Privredna Komora Srbije

Na Vaš zahtev, oni će isprogramirati jedan od dva, prethodno pomenuta, oblika da programi koji koriste digitalni potpis mogu da ih prepoznaju i identifikuju Vas kao nosioca nekog prava koje donosi taj potpis. U današnje vreme se taj sertifikat najviše koristi kod komunikacije sa bankama, poreskom upravom i sličnim institucijama. Služe kod potpisivanja određenih dokumenata koja se predaju, kod transfera novca i sl. 

Svako fizičko lice može da poseduje svoj digitalni potpis, što će, za koju godinu, biti i neophodno u komunikaciji. Najjednostavniji sistem je lična karta sa čipom koja može sadržati i Vaš digitalni potpis i koja će koristiti umesto današnjeg pisanog potpisa u transakcijama sa institucijama kao što su opštine, poreske uprave, banke, online šopovi i sl.