OSNOVANO 1994 (20 godina sa Vama i za Vas)

Ideja BLOGA

Ideja BLOGA

Blog na ovakvom sajtu služi kao sredstvo komunikacije sa klijentima i drugim subjektima u okviru one regulative koja nas sve pogađa u procesu stvaranja i održavanja profita i uspešnosti poslova koje obavljamo. 

Pored ovoga, BLOG je mesto gde se, kroz komentare, spoznaju varijacije koje se dešavaju na terenu, a pri tome su vezane za temu. Komentari su esencija samog BLOGA i daju nam ideje za nove blogove, objašnjenja ili akcije.

U okviru BLOGA ćemo razrađivati nekoliko bitnih tematskih celina koje su važne za pravilno poslovanje privrednih subjekata, ali i za implementaciju izmena koje direktno utiču na načine izveštavanja ili poslovanja.

Osnovne teme su: Zakoni i zakonodavstvo (objašnjenje novih propisa, načini primene pojedinih zakonskih rešenja i sl.), Primeri iz prakse (primeri interesantnih procedura koje su se desile na terenu, u okviru inspekcijskog nadzora ili na šta smo naišli u sopstvenoj praksi), Poslovanje (nova regulativa u okviru poslovanja, nove procedure koje su propisale institucije koje se time bave i sl.), PDV (procedure u okviru obračuna, plaćanja i priznavanja poreza koji se najčešće pojavljuje u poslovanju) i Ostali POREZI (promene i procedure u okviru poreza na dohodak, dobit preduzeća i sl.).

Sve ove teme su od vitalne važnosti jer su kazne za nepoštovanje ovih obaveza vrlo visoke i mogu „pojesti” kompletnu dobit.